Słupy Drewniane

Precyzyjne dane, redukcja strat

Szybszy proces liczenia

Obiektywne wyniki cyfrowe, które umożliwiają szybkie rozwiązywanie sporów

Szybka i przejrzysta wymiana danych z partnerami

Szybsze inwentaryzacje

Problem: chociaż policzenie liczby słupów wydaje się łatwym zadaniem, w rzeczywistości tak nie jest. Biorąc pod uwagę wysoką wartość każdego pojedynczego słupa (słup użytkowy o długości 40 stóp waha się od 400 do 600 dolarów w zależności od jego klasy), a następnie utrata nawet jednego z nich może skutkować dużymi kosztami dla firm.

Problem z manualnymi pomiarami polega na tym, że trudno jest taki pomiar udowodnić. Często wyliczona ilość przez kupującego i sprzedającego jest niezgodna. Staje się to tym trudniejsze, gdy słupy są przenoszone w inne miejsca lub gdy część słupów jest zabierana, lub dodawana do stosu. Dodatkowo słupy mogą być rozładowane w nieprawidłowych miejscach lub pomieszane-to wszystko generuje dodatkowe błędy.

Wood Poles Companies

Drugi problem dotyczy zasobów. Prowadzenie ewidencji jest często czasochłonne i pracochłonne. W przypadku bardziej znaczących producentów przeprowadzenie inwentaryzacji może trwać, aż do 3 dni roboczych miesięcznie.

Wood Poles Companies - Timbeter

Rozwiązanie: Timbeter zapewnia obiektywny dowód cyfrowy każdego pomiaru, który można pobrać online w celu rozstrzygania ewentualnych sporów. Spory dotyczące liczby słupów można usunąć w ciągu kilku minut. Producenci i nabywcy otrzymują nie tylko liczbę słupów, ale również rozkład średnic, objętości słupów i miejsce, w którym dokonano pomiaru. Timbeter wykrywa także maszty o małych średnicach, na przykład 5-10 cm.

Timbeter to także skuteczne rozwiązanie w przypadku zapasów. Aktywny status stanu magazynowego dostarcza informacji o poszczególnych produktach lub zakresach średnic w magazynie. Można szybko przeprowadzić ewidencję, a jeśli wystąpią jakiekolwiek rozbieżności szybko je skorygować.