Samochody ciężarowe do przewozu drewna & Przedsiębiorstwa Transportowe

Szybsze, dokładniejsze pomiary i większe przychody

Szybki i dokładny pomiar ładunku

Wszystkie wymagane dane są dostępne w formie cyfrowej dla kupujących.

Zmniejszenie roszczeń. W przypadku sporu zawsze dostępny jest dowód cyfrowy.

Szybsza i bardziej przejrzysta wymiana danych z partnerami

Problem: Drewno jest najczęściej mierzone na samochodach ciężarowych przewożących kłody do wielu miejsc docelowych. Dla kierowców ciężarówek pomiar drewna może być procesem niedokładnym, często wiążącym się z wieloma błędami. Kierowcy ciężarówek mają do wykonania poważne zadanie, ponieważ muszą załadować się zgodnie z ograniczeniami na drodze, jednak chcą dodać jak najwięcej towaru, aby zminimalizować koszty transportu.

Zwykły poziom błędów wynoszący 5-10% może oznaczać znacznie większe obciążenie niż dopuszczalne na drogach i może skutkować karą grzywny oraz utratą licencji.

Timber Trucks & Transportation Companies - Timbeter
Screenshot_2016-11-07-15-08-45

Rozwiązanie: umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych pomiar stosunku gęstości stosu i objętości stosu. Informacje te mogą zapobiec niebezpieczeństwu nadmiernego obciążenia. Cyfrowy ślad pomiaru jest tworzony w celu uzyskania informacji o tym, jaka ilość drewna została początkowo załadowana w lesie. Pomiar ten może być udostępniony odbiorcom i tym samym zmniejszyć liczbę ewentualnych sporów.

W przypadku sporu dotyczącego ilości odbieranego drewna-odbiorca może po prostu ponownie zmierzyć i sprawdzić, czy pomiary cyfrowe są zgodne, zapewniając wszystkim użytkownikom transparentność.

Przejrzystość pomiaru zwiększa wzajemne zaufanie pomiędzy partnerami, gwarantuje dokładne monitorowanie i lepsze bezpieczeństwo samochodów ciężarowych na drodze. Ponadto informacja cyfrowa poszerza zakres danych wielofunkcyjnych w celu lepszej sprawozdawczości statystycznej.