Producenci Papierówek & Drewna Opałowego

Szybki, dokładny i obiektywny pomiar

Obiektywne wyniki cyfrowe, które pozwalają na szybkie rozwiązywanie nieporozumień

Szybsza i bardziej przejrzysta wymiana danych z partnerami

Problem: pomiary drewna opałowego i papierówki wykonuje się zazwyczaj za pomocą obserwacji wizualnej z zastosowaniem współczynnika gęstości stosu (nazywanego również współczynnikiem wypełniania powietrzem). Współczynnik gęstości stosu określa ilość drewna bez powietrza i bez kory.

Objętość drewna oblicza się za pomocą współczynnika gęstości stosu pomnożonego przez kubaturę stosu. Ta metoda pomiaru jest szybka, ale subiektywność procesu pomiarowego zmniejsza jego wiarygodność. Ocena gęstości stosu za pomocą wzroku jest bardzo subiektywna i narażona na wysokie ryzyko błędu ludzkiego. Codzienny margines błędu waha się od 5-10%.

Pulpwood & Fuelwood Manufacturers - Timbeter
Big pile log counting and diameters

RozwiązanieTimbeter ma funkcję automatycznej oceny współczynnika gęstości stosu (współczynnik wypełnienia powietrzem) dla papierówki i drewna opałowego. Oprócz współczynnika gęstości stosu rozwiązanie podaje również informacje na temat liczby kłód, średnic i objętości. Wszystkie pomiary są udokumentowane cyfrowo, a w przypadku braku zgodności pomiar może być ponownie przeprowadzony. Timbeter jest obiektywnym narzędziem, na które nie ma wpływu błąd ludzki lub inne czynniki. Zapewnia to wynik, który może być kontrolowany przez obie strony. Przejrzysty pomiar pomaga zwiększyć wzajemne zaufanie między partnerami i poprawić współpracę.

Timbeter zapobiega sytuacjom, w których to silniejsza strona dyktuje współczynnik gęstości stosu, a słabsza strona nie może się z tym nie zgodzić ze względu na współpracę.