Pomiar Samochodów Ciężarowych

Określ kubaturę przesyłek

  • Zmierz objętość przesyłki/przesyłek przy użyciu współczynnika gęstości stosu.
  • Wysokość
Truck measurement