Organizacje leśne

Optymalizacja procesów logistycznych, maksymalizacja wartości kłód

Dokładniejsze informacje na potrzeby planowania logistycznego

Maksymalne użytkowanie pojazdów

Skrócony czas oczekiwania kierowców samochodów ciężarowych

Właściwe średnice w poszczególnych stosach

Prawidłowa cena dla różnego asortymentu

Problem: Firma Timbeter współpracuje z wieloma organizacjami leśnymi na całym świecie i odkryła, że problemy, z którymi się borykają, są zazwyczaj bardzo podobne. Duże korporacje leśne, zajmujące się uprawą i wycinką drzew potrzebują informacji na temat objętości i średnic, aby zmaksymalizować wartość każdej kłody i usprawnić logistykę.

Zwykle informacje na temat zapasów są nieprawidłowe i dlatego ciężarówki nie są w pełni eksploatowane, a kierowcy ciężarówek czekają wiele godzin, podczas gdy ich pojazdy są ładowane/rozładowywane. Co więcej, kłody tartaczne trafiały do stosów celulozowych i były sprzedawane w cenie papierówki.

 

Forestry Organizations - Timbeter
Screenshot_2016-11-07-15-08-45

Rozwiązanie: Firmy zaczęły stosować Timbeter do pomiaru wielkości zapasów. Na potrzeby osób zajmujących się logistyką, informacje dostępne są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą oni odpowiednio planować załadunek ciężarówek. Prawidłowe informacje pozwalają kierowcom maksymalnie wykorzystać swoje pojazdy i zminimalizować czas oczekiwania.

Cena kłód zależy w dużej mierze od ich średnicy i jakości. Kłody drewna celulozowego są tańsze od kłód tartacznych i dlatego ich sortowanie ma sens. Poszczególne tartaki akceptują różne zakresy średnic, dlatego ważne jest, aby poszczególne rodzaje trafiały do odpowiednich zakładów produkcyjnych.