Lasy Państwowe

Mniej sporów, dokładny pomiar, lepszy przegląd

Większa przejrzystość

Timbeter jest obiektywnym narzędziem, na które nie ma wpływu błąd ludzki ani inne czynniki. Zapewnia wynik, który może być kontrolowany przez obie strony. Przejrzyste pomiary pomagają zwiększyć wzajemne zaufanie między partnerami i poprawić współpracę. Zazwyczaj ocena gęstości stosu za pomocą wzroku jest bardzo subiektywna i narażona na wysokie ryzyko błędu.

Redukcja sporów

Timbeter zapewnia cyfrowy dowód każdego pomiaru. Pomiar ten może być przechowywany i wyszukiwany online w celu rozstrzygania ewentualnych sporów. Pomiary dokonywane są na naturalnym drewnie, a nie na tym, które zostało już pocięte na kawałki lub ułożone w stosy. Ponadto zapobiega sytuacjom, w których to mocniejsza strona określa współczynnik gęstości stosu, a słabsza strona akceptuje to ze względu na dobro współpracy.

Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych

Archiwizacja informacji cyfrowych umożliwia wielofunkcyjne wykorzystanie danych,  zmniejsza biurokrację  i zużycie papieru. Przy użyciu aplikacji Timbeter wszystkie dane są zapisywane w kopii zapasowej, przechowywane i dostępne online. Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do danych, zarządzać nimi, przesyłać je i udostępniać.

Problem: Lasy Państwowe są zazwyczaj po stronie sprzedającego, dlatego ważne jest, aby zmaksymalizować wartość każdej kłody. Papierówka i drewno opałowe są zazwyczaj mierzone za pomocą współczynnika gęstości stosu, który może być przedmiotem wielu sporów.

Współczynnik gęstości stosu określa ilość drewna bez powietrza i kory. Objętość drewna oblicza się za pomocą współczynnika gęstości stosu, który mnożony jest przez kubaturę stosu. Ta metoda pomiaru jest szybka, ale subiektywność procesu pomiarowego zmniejsza jego wiarygodność. Codzienny margines błędu waha się od 5 do 10%.

 

State Forests - Timbeter
timbeter-container

W ciągu kilku minut można uzyskać długoterminowe dane dotyczące pomiarów, co ułatwia kontrolę, tak by wyniki były zgodne z określonymi parametrami. W przypadku niezgodności pomaga wykryć przyczyny takiego stanu rzeczy.

Celem Timbeter od samego początku było uczynienie sektora leśnego wolnym od zużycia papieru, przejrzystym i bardziej efektywnym. Realizujemy tę wizję zarówno w odniesieniu do Estońskich, jak i Litewskich Lasów Państwowych.

Kierowcy samochodów ciężarowych z Centrum Gospodarki Leśnej w Estonii już od ponad dwóch lat stosują Timbeter do określania współczynnika gęstości  stosu. Dane są przekazywane do e-listów przewozowych  i przy każdym pomiarze dostępny jest dowód cyfrowy. Kierownik ds. logistyki ma wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie pomiary, jak i przewożony towar.