Kontenery & Transport

Szybszy proces; mniej nieporozumień

 

 

Szybsze pomiary

Zredukowanie błędów ludzkich

Mniej kłopotów z papierową dokumentacją

Zmniejszenie ilości roszczeń. W przypadku nieporozumień dostępny dowód cyfrowy.

Szybsza i bardziej przejrzysta wymiana danych z partnerami

Problem: Liczenie i pomiar kłód podczas załadunku do kontenerów jest zarówno czasochłonne, jak i monotonne, łatwo wtedy o błędy. Tradycyjnie każda kłoda jest mierzona jedna po drugiej, a dane są zapisywane na papierze, który jest zabierany do biura, a informacje wprowadzane do arkusza kalkulacyjnego Excel. W większości przypadków załadunek odbywa się do wielu kontenerów jednocześnie.

Średni czas zliczania i mierzenia jednego kontenera transportowego wynosi około 45 minut. Po pomiarach należy jeszcze przygotować dokumentację papierową.

Containers & Shipping - Timbeter

Wprowadzenie danych i sporządzenie listu przewozowego wymaga czasu. Raporty pomiarowe łatwo pomylić i może się zdarzyć, że klienci otrzymają informacje znacznie różniące się od tych, które zostały napisane w liście przewozowym. Dość często pojawiają się nieporozumienia.  Zdarza się, że firmy spierają się przez wiele miesięcy, ponieważ gdy kontener z drewnem dotrze do miejsca przeznaczenia (zazwyczaj trwa to 2-3 miesiące), brakuje kłód lub jakość kłód jest inna, niż przewidywano.

container2

Rozwiązanie: Przy użyciu aplikacji Timbeter Container użytkownicy mogą wykonać zdjęcie każdego ładunku i szybko uzyskać informacje na temat liczby sztuk, objętości i średnicy każdej pojedynczej kłody.  Aplikacja Timbeter Container minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów ludzkich podczas pomiaru drewna i późniejszego wprowadzania danych.

 

W aplikacji  Timbeter Container  wszystkie pomiary cyfrowe przynależą do kontenera, a każdy kontener przyporządkowany jest do określonego listu przewozowego. To rozwiązanie zmniejsza  papierową dokumentację do minimum. Informacje są łatwo dostępne dla odbiorcy poprzez link. Kupujący mogą z wyprzedzeniem zobaczyć jakość drewna, co pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień. W przypadku rozbieżności ponownie można zmierzyć załadunek korzystając z web-based storage module.

Z aplikacją Timbeter Container listy przewozowe oraz pomiary w kontenerach można łatwo udostępnić, co oznacza, że w przypadku rozbieżności, dostępne będą cyfrowe ślady. Pozwoli to ocenić i naprawić sytuację.

Ponadto użytkownicy mają wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie wykonywane pomiary, dzięki czemu łatwo mogą analizować i udostępniać dane oraz szybko reagować na zmiany rynku.