Funkcje

Timbeter jest inteligentnym urządzeniem służącym do dokładnego pomiaru drewna i administrowania danymi. Zmierz kłody w stosie, na samochodzie ciężarowym lub w kontenerach.

Diameters

Pomiar Średnicy Kłody Drewna

Uzyskaj objętość, liczbę i średnicę każdej kłody.

 • Liczba kłód w stosie
 • Przeciętna średnica
 • Średnica każdej kłody
 • Obliczenia według wybranego wzoru
 • Rozkład średnic
 • Zakres średnic

Pomiar Kłód Drewna

Oblicza objętość i współczynnik gęstości stosu.

 • Automatyczny kontur stosu
 • Obliczanie objętości przy stałym współczynniku wypełnienia powietrzem
 • Wysokość stosu w zależności od wybranej odległości (1,3,5 metra)
Log Pile Measurement
Truck measurement

Pomiar Pojazdów Ciężarowych

Zmierz objętość pakietów/ opakowań w celu określenia współczynnika gęstości stosu i ich kubatury.

 • Wysokość opakowań na samochodzie ciężarowym
 • Obliczanie objętości według ustalonego współczynnika gęstości stosu

Pomiar Gęstości Stosu

Współczynnik gęstości stosu określa ilość drewna bez powietrza i kory.

 • Współczynnik wypełnienia powietrzem/współczynnik gęstości stosu/wskaźnik z wybranego obszaru stosu/całego stosu
 • Obliczanie objętości
 • Liczba kłód
 • Średnica kłód
 • Możliwość obliczenia współczynnika wypełnienia powietrzem bez odniesienia
Pile density paperwood on railcar
defect-marking

Znakowanie Uszkodzeń

Możliwość oznakowania uszkodzonych kłód i określenia właściwego asortymentu/jakości/wartości kłód.

 • Możliwość uzupełnienia lub rezygnacji z kłód
 • Możliwość usunięcia niewłaściwych gatunków
 • Możliwość tworzenia odrębnych kategorii uszkodzeń
 • Możliwość wprowadzenia specyficznych  dla danej firmy błędów z magazynu, które pozostaną zsynchronizowane z aplikacją
 • Wyświetlanie ilości uszkodzonych kłód z całej objętości.

Funkcje Załadunku

Pomaga załadować odpowiednią objętość kłód ze stosu.

 • Pomaga użytkownikom w załadowaniu określonej ilości metrów sześciennych ze stosu, poprzez dokładne określenie ilości kłód.
 • Celem jest optymalizacja procesu załadunku, a tym samym skrócenie czasu jego trwania.
Loading feature
qr-codes

Wykrywanie Kodów QR

Połącz kłodę z kodem QR.

 • Umożliwia wykrycie średnicy kłód i odczyt informacji z kodów QR oraz ich połączenie.
 • Możesz śledzić kłodę z powrotem do uprawy leśnej lub źródła.

Funkcja Panoramiczna

Do dużych i długich stosów.

 • Pomiaru dużych stosów należy wykonywać w szczelnych miejscach.
 • Działa w trybie stosu, średnicy i samochodów ciężarowych.
Panorama Measurement
calibration

Funkcja Kalibracji

Umożliwia pomiar kłód na stokach górskich.

 • Możesz ponownie skalibrować czujnik kąta.

Moduł Pamięci Masowej

Moduł pamięci masowej umożliwia przegląd pomiarów w czasie rzeczywistym. Możesz szybko i sprawnie przeprowadzić inwentaryzację i wygenerować raporty za pomocą kilku kliknięć.

 • Przegląd wszystkich pomiarów wykonanych na różnych urządzeniach w czasie rzeczywistym.
 • Szczegółowy rozkład średnic/ raportów pomiarowych. Dane do pobrania w Excelu.
 • Filtrowanie za pomocą różnych średnic pomiarowych, dzięki czemu można sortować procentową liczbę kłód w określonym zakresie.
 • Edytowanie pomiarów
 • Dzielenie się informacjami za pośrednictwem linków, niezależnie od tego, czy są to pomiary, czy stany magazynowe.
 • Dodawanie magazynów, gatunków, przyczyn uszkodzeń, asortymentu i pomiarów ręcznych
 • Ustawianie parametrów średnicy, aby można było usunąć te, które nie są potrzebne.
 • Administrowanie urządzeniami, folderami pamięci i użytkownikami
 • Pobieranie raportów
Storage Module
Single High-Value Log

Pojedyńcza Kłoda o Wysokiej Wartości

Timbeter SHVL jest specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniem do cyfrowego pomiaru nieregularnych, wysokowartościowych kłód.

 • Średnica kłody
 • Obszar powierzchni kłody
 • Objętość kłody
 • Dostępne dane cyfrowe
 • Wykrywa obszar stosu pod korą