Saeveskid

Täpne info diameetrite kohta, suurenenud tootlikkus

 

Täielik ülevaade diameetrite profiilidest

Täpsem tootmise ja müügi planeerimine

Erapooletu digitaalne mõõtmine võimaldab lahendada vaidlusi kiirelt

Andmete vahetus kõikide osapooltega

Probleem: Saeveskid reeglina mõõdavad vastuvõetavat puitu kas kaalumise või virnatäiuse  koefitsiendi abil.  Selle põhjuseks on ajanappus ning inimressurssi puudumine iga noti eraldi mõõtmiseks. Kaal ja virnatäiuse koefitsient paraku ei anna infot toodangu seisukohalt oluliste aspektide kohta: nottide kvaliteet ning diameetrid.

Kui toodangus on suurel hulgal väikese diameetriga notte, siis omab see tootmisele negatiivset efekti ning saeveski ei tööta täie efektiivsusega. Tihtipeale peidetakse väiksemad notid paki sisse ning need a, siis võib see tootmises pudelikaelu tekitada. Efektiivsuse seisukohalt on oluline kasutada päeva jooksul õiget variatsiooni diameetritest.

Sawmill Owners & Manufacturers - Timbeter
Loading feature

Timbeter annab täieliku ülevatte kõikidest saeveskisse saabuvatest nottidest.  Iga veose kohta on teada keskmine diameeter. Vastavalt diameetrite profiilidele on võimalik erinevaid pakke erinevatesse virnadesse ladustada.  Parem ülevaade diameetritest võimaldab paremini planeerida tootmist ja müüki.

Timbeter  annab täieliku ülevaate pakis olevate nottide kvaliteedist. Tavapäraselt sorteeritakse praaknotid virnast välja ning müüja kas müüb need odavama hinnaga või viib minema. Nüüd saab saeveski kasutada Timbeteri tõendusmaterjalina praagi osas.