Puitpostide tootjad

Täpsed andmed, vähenenud kaod

Postide kiirem kokkulugemine

Erapooletud digitaalsed andmed, mis võimaldavad vaidlusi kiirelt lahendada

Kiire ja läbipaistev infovahetus osapoolte vahel

Kiired inventuurid

Probleem: Kuigi puitpostide kokkulugemine võib tunduda kerge tööna, siis tegelikkuses on see teisiti. Arvestades iga elektri-ja sideposti kõrget väärtust võib iga kadunud puitpost tekitada märkimisväärset kahju.

Puitpostide käsitsi kokkulugemise peamine mure koht on see, et numbreid on raske tõestada. Tihtipeale on probleemiks, et müüjate ning ostjate numbrid ei klapi. Eriti keeruliseks muutub olukord veel siis, kui näiteks osa puitpostidest on ladustatud suuremasse koormasse. Vigasid tuleb ikka ette ning seetõttu on ka vaidlused sagedased.

Wood Poles Companies

Teine probleem on seotud inventuuridega. Puitposte on reeglina platsil palju ning nende kokkulugemine nõuab aega ja tööjõudu. Suurtemate tootjate jaoks võib ühe inventuuri tegemine nõuda kuni 3 tööpäeva.

Wood Poles Companies - Timbeter

Lahendus: Timbeter annab iga mõõtmise kohta erapooletu digitaalse tõendusmaterjali, mida on võimalik kontrollida ning üle mõõta mõlema osapoole poolt. Seega on vaidlused võimalik lahendada minutitega.  Nii ostjatele kui müüjatele on kättesaadav info puitpostide arvu, diameetrite jaotuse, mahu ning mõõtmise asukoha osas. Timbeter suudab tuvastada ka väikese, 5-10 cm läbimõõduga puitposte.

Inventuuride tarbeks pakub Timbeter efektiivset lahendust. Aktiivne laoseis annab ülevaate kõikidest sortimentidest ning diameetrist laos. Inventuure saab läbi viia kiirelt ning kui esineb andmetes erinevusi, siis on põhjus lihtsalt tuvastatav.