Paberi-ja küttepuidu töötlejad

Kiire, täpne ja erapooletu mõõtmine

Erapooletu digitaalne puidu mõõtmine võimaldab lahendada vaidlusi kiirelt

Kiirem ja läbipaistvam andmevahetus erinevate osapoolte vahel

Probleem: Paberi-ja küttepuidu mõõtmine toimub tavaliselt virnatäiuse koenfitsiendi abil, mida määratakse visuaalse vaatluse põhjal. Virnatäiuse koefitsient määrab puidu osakaalu virnas ilma õhu ja kooreta.

Virna mahtu arvestatakse korrutades virna kubatuuriga. Selline meetod on kiire, kuid selle subjektiivsus vähendab olulisel määral usaldusväärsust. Visuaalsel vaatlusel virnatäiuse koenfitsiendi määramine on kõrge inimfaktori riskiga. Tavapärane vea määr on 5-10%.

Pulpwood & Fuelwood Manufacturers - Timbeter
Big pile log counting and diameters

Lahendus: Timbeter võimaldab määrata automaatselt virnatäiuse koefitsienti paberi-ja küttepuidu puhul. Lisaks sellele annab rakendus vastuse nottide arvu, diameetrite ja mahu kohta. Igast mõõtmisest on digitaalne tõendusmaterjal ja vaidluste korral on pildid lihtne üle mõõta. Timbeteri rakendus on erapooletu mõõtmisviis, mida ei mõjuta inimfaktor või muud tegurid. Rakendus annab tulemuse, mida on lihtne kontrollida mõlema osapoole poolt. Läbipaistev mõõtmine suurendab usaldust partnerite vahel ning parandab koostööd.

Timbeter võimaldab vältida olukordi, kus tugevam osapool dikteerib oma nõudmisi ja nõrgem osapool on sunnitud nendega nõustuma.