Metsaveokite mõõtmine

Määra puidu maht autopakkides

  • Pakkide kõrgused
  • Puidu mahu arvutus vastavalt määratud virnatäiuse koefitsiendile
Truck measurement