Metsaveokid ning transpordiettevõtted

Kiirem ning täpsem mõõtmine

Metsaveoki kiire ning täpne mõõtmine

Kõik vajalik informatsioon ostjale digitaalsel kujul

Vaidluste vähenemine. Erimeelsuste korral digitaalne tõendusmaterjal alati kättesaadav.

Kiirem ning läbipaistvam infovahetus partnerite vahel

Probleem: Puitu mõõdetakse tihtipeale metsaveokitel. Metsaveokite juhtidel tuleb sageli teostada mõõtmist keerulistes oludes, tulenevalt ilmastikust ning muudest teguritest. Veokijuhtidel on keeruline ülesanne, kuna peavad maksimaalselt puitu vedama kõrgete transpordikulude tõttu ning samaaegselt järgima laadimisel massipiirangut.

Tavapärane mõõtmisviga 5-10% tähendab lubatust kaalust raskemat veokit, mis võib põhjustada trahvi ning halvemal juhul ka eriloast ilma jäämist.

Timber Trucks & Transportation Companies - Timbeter
Screenshot_2016-11-07-15-08-45

Lahendus: Timbeter võimaldab veokijuhtidel kiirelt ja lihtsalt mõõta virnatäiuse koefitsienti ning kogust. Info võimaldab ennetada veoki ülelaadimist. Digitaalne tõend mõõtmise kohta annab infot selle kohta, kui palju lähtekohas puitu peale laaditi. Andmed on jagatavad vastuvõtjaga, mis tagab läbipaistva infovahetuse.

Kui peaks tekkima vaidlus vastuvõtva osapoolega puidu mahu osas, siis on võimalik tehtud mõõtmist alati üle mõõta.  Läbipaistev mõõtmine suurendab usaldust osapoolte vahel ning võimaldab puidumahtude liikumises paremat jälgimist. Lisaks annavad digitaalsed andmed võimaluse info ristkasutuseks erinevate organisatsioonide ning ametiasutuste poolt.