Metsamajandajad

Optimeeritud logistika , maksimeeritud nottide väärtus

Detailsem info parem logistika planeerimiseks

Veokite maksimaalne kasutusmäär

Veokijuhtide minimaalne ootusaeg

Õiged diameetrid vastavates virnades

Õige hind vastava sortimendi eest

Probleem: Timbeter töötab mitmete globaalsete metsamajandusettevõtetega ning erinevatel organisatsioonidel on väga sarnased probleemid. Suured metsakorporatsioonid, kes kasvatavad ning raiuvad metsa,  vajavad täpset informatsiooni mahtude ning nottide diameetrite kohta, maksimeerimaks iga noti väärtust ning optimeerimaks logistikat.

Väga tihti on info vaheladude seisu kohta ebatäpne ning seetõttu ei ole metsaveokid täiel määral kasutuses ning veokijuhid on sunnitud lihtsalt ootele.  Lisaks sellele, mitmed saematerjaliks sobivad notid olid ladustatud hoopis paberipuidu virnades ning müüdud odavama hinna eest.

Forestry Organizations - Timbeter
Screenshot_2016-11-07-15-08-45

Lahendus: Ettevõtted hakkasid kasutama Timbeteri, saamaks täpset ülevaadet vaheladude kogustest ning sortimentidest. Informatsioon on reaal-ajas kättesaadav logistika planeerijatele ning seega on otsuste tegemine oluliselt lihtsam ning operatiivsem.  Täpne informatsioon võimaldab maksimeerida metsaveokite kasutusmäära ning vähendada veokijuhtide ooteaegu.

Noti hind sõltub paljuski diameetrist ning kvaliteedist. Paberpuidu nottide hind on madalam võrreldes saepalgiga, seega on otstarbekas kõik vastavad notid välja sorteerida. Erinevad saeveskid kasutavad toodanguks erineva läbimõõduga palki, seega on kasulik erinevad sortimendid saata vastavatele töötlejatele.